ಸಾಲ್ಕ್ ಮಾದರಿ ಎರಕದ ಕಾಗದ 2021 | SSLC Model Question Paper 2021 with Answers

Here we have uploaded the SSLC Model Question Paper 2021 Karnataka PDF in Kannada language for those students who are applied for the SSLC exam they can download it very easily. A huge number of students have applied for 10th exam 2021. SSLC Exam scheduled to be held from 14th June to 25th June 2021. The government has not taken any decision for cancellation or postponement of exam yet. Here you can download the SSLC Model Question Paper 2021 with Answers Kannada PDF by using the link given below.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2021 ರ 10 ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ 2021 ರ ಜೂನ್ 25 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2021 ಅನ್ನು ಉತ್ತರಗಳು ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Here you can download the ಸಾಲ್ಕ್ ಮಾದರಿ ಎರಕದ ಕಾಗದ 2021 | Karnataka SSLC Model Question Paper 2021 PDF with Answers in Kannada by click on the link given below.

Leave a Comment