பிரான்சிஸ் கிருபா கவிதைகள்

Friends, if you are searching for பிரான்சிஸ் கிருபா கவிதைகள் PDF but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. Here we have uploaded the Poems of Francis Grupa PDF in Tamil language to help you. Francies Grupa is a famous poet who has written many famous poems in his career. His poems have always given great advice to readers. In this article, we have added all the famous poems of Francis Grupa. Below you can download the பிரான்சிஸ் கிருபா கவிதைகள் PDF by using the link.
நீண்ட நாட்களுக்குப்பிறகு நிறைவோடு வாசித்த கவிதை தொகுப்பு பிரான்சிஸ் கிருபா எழுதிய வலியோடு முறியும் மின்னல். இதில் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட கவிதைகள் உள்ளன. இத்தொகுப்பு எளிதில் கடக்க கூடியதாக இருக்கப்போவதில்லையென்று யூமா வாசுகி முன்னுரை வாசித்ததுமே புரிந்துவிட்டது. தொகுப்பில் உள்ள பெரும்பாலான கவிதைகள் நன்றாக இருந்தன எனினும் எப்போதும் போல் வலியை சொல்லு கவிதைகளே வெகுவாகப்பிடித்துப்போனது. அதில் சில சிறிய கவிதைகளை மட்டுமே இங்கு இடுகிறேன்.
எப்போதோ எதற்காகவோ செய்த தவறுகளெல்லாம் தீடிரென்று நினைவிற்கு வந்து வதைத்துக்கொண்டிருப்பதுண்டு. பல குற்ற உணர்வுகளில் சிக்கி தவித்து தன்னைத்தானே வதைத்துக்கொண்டிருக்கும் மனம். அப்படி தைத்துக்கொண்டிருக்கும் மனதை நீயேனும் ஏன் மன்னிக்கூடாது என கெஞ்சுகிறது இக்கவிதை.
Here you can download the பிரான்சிஸ் கிருபா கவிதைகள் PDF / Poems of Francis Grupa PDF in Tamil by click on the link given below.

Leave a Comment