શ્રી લલિતા સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ | Lalitha Sahasranama

શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રમનું વર્ણન બ્રહ્માંડ પુરાણમાં જોવા મળે છે. શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ એ દેવી લલિતાને સમર્પિત એક દૈવી સ્તોત્ર છે. દેવી લલિતા એ દેવી આદિ શક્તિનું એક સ્વરૂપ છે, જેની દેવી “ષોડશી” અને દેવી “ત્રિપુરા સુંદરી” ના નામથી પણ પૂજાય છે. દેવી દુર્ગા, કાલી, પાર્વતી, લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને દેવી ભગવતીની પ્રાર્થનાઓનો ઉપયોગ લલિતા સહસ્ત્રનામ ફલાશ્રુતિ અને શ્રી લલિતા સહસ્રનામ સ્તોત્રના પાઠમાં પણ થાય છે. લલિતા સહસ્ત્રનામ વિધિ કરવાથી, વ્યક્તિને માતા દેવીની વિશેષ કૃપા મળે છે અને તેના પર આવતી તમામ પ્રકારની આફતોનો નાશ કરે છે. ઘણા ભક્તોએ લલિતા સહસ્ત્રનામના અર્થ સાથે યાદ રાખ્યું હોત, પરિણામે તેમને ઘણા ફાયદાઓ છે. અહીંથી તમે શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રમ પીડીએફ અને લલિતા સહસ્રનામ ફાલુશ્રુતિ પીડીએફ (લલિતા સહસ્ત્રનામ ફાલશ્રુતિ પીડીએફ) બંને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
શ્રી લલિતા સહસ્રનામ ગીત ગુજરાતી | Lalitha Sahasranamam Lyrics in Gujarati :
શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્
 ન્યાસઃ ॥
અસ્ય શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રમાલા મન્ત્રસ્ય ।
વશિન્યાદિવાગ્દેવતા ઋષયઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ ।
શ્રીલલિતાપરમેશ્વરી દેવતા ।
શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂટેતિ બીજમ્।
મધ્યકૂટેતિ શક્તિઃ ।
શક્તિકૂટેતિ કીલકમ્।
શ્રીલલિતામહાત્રિપુરસુન્દરી-પ્રસાદસિદ્ધિદ્વારા
ચિન્તિતફલાવાપ્ત્યર્થેજપેવિનિયોગઃ ।
 
ધ્યાનમ્
સિન્દૂરારુણ વિગ્રહાં ત્રિનયનાં માણિક્યમૌલિ સ્ફુરત્
તારા નાયક શેખરાં સ્મિતમુખી માપીન વક્ષોરુહામ્।
પાણિભ્યામલિપૂર્ણરત્ન ચષકં રક્તોત્પલં બિભ્રતીં
સૌમ્યાં રત્ન ઘટસ્થ રક્તચરણાં ધ્યાયેત્પરામમ્બિકામ્॥
અરુણાં કરુણા તરઙ્ગિતાક્ષીં
ધૃત પાશાઙ્કુશ પુષ્પ બાણચાપામ્।
અણિમાદિભિ રાવૃતાં મયૂખૈ
રહમિત્યેવ વિભાવયેભવાનીમ્॥
ધ્યાયેત્પદ્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પદ્મપત્રાયતાક્ષીં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિતલસદ્ધેમપદ્માં વરાઙ્ગીમ્।
સર્વાલઙ્કાર યુક્તાં સતત મભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાનીં
શ્રીવિદ્યાં શાન્ત મૂર્તિં સકલ સુરનુતાં સર્વસમ્પત્પ્રદાત્રીમ્॥
સકુઙ્કુમ વિલેપનામલિકચુમ્બિ કસ્તૂરિકાં
સમન્દ હસિતેક્ષણાં સશર ચાપ પાશાઙ્કુશામ્ ।
અશેષજન મોહિનીં અરુણ માલ્ય ભૂષામ્બરાં
જપાકુસુમ ભાસુરાં જપવિધૌસ્મરેદમ્બિકામ્॥
॥ અથ શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્॥
ૐ શ્રીમાતા શ્રીમહારાજ્ઞી શ્રીમત્-સિંહાસનેશ્વરી ।
ચિદગ્નિ-કુણ્ડ-સમ્ભૂતા દેવકાર્ય-સમુદ્યતા ॥ ૧॥
ઉદ્યદ્ભાનુ-સહસ્રાભા ચતુર્બાહુ-સમન્વિતા ।
રાગસ્વરૂપ-પાશાઢ્યા ક્રોધાકારાઙ્કુશોજ્જ્વલા ॥ ૨॥
મનોરૂપેક્ષુ-કોદણ્ડા પઞ્ચતન્માત્ર-સાયકા ।
નિજારુણ-પ્રભાપૂર-મજ્જદ્બ્રહ્માણ્ડ-મણ્ડલા ॥ ૩॥
ચમ્પકાશોક-પુન્નાગ-સૌગન્ધિક-લસત્કચા ।
કુરુવિન્દમણિ-શ્રેણી-કનત્કોટીર-મણ્ડિતા ॥ ૪॥
અષ્ટમીચન્દ્ર-વિભ્રાજ-દલિકસ્થલ-શોભિતા ।
મુખચન્દ્ર-કલઙ્કાભ-મૃગનાભિ-વિશેષકા ॥ ૫॥
વદનસ્મર-માઙ્ગલ્ય-ગૃહતોરણ-ચિલ્લિકા ।
વક્ત્રલક્ષ્મી-પરીવાહ-ચલન્મીનાભ-લોચના ॥ ૬॥
નવચમ્પક-પુષ્પાભ-નાસાદણ્ડ-વિરાજિતા ।
તારાકાન્તિ-તિરસ્કારિ-નાસાભરણ-ભાસુરા ॥ ૭॥
કદમ્બમઞ્જરી-કૢપ્ત-કર્ણપૂર-મનોહરા ।
તાટઙ્ક-યુગલી-ભૂત-તપનોડુપ-મણ્ડલા ॥ ૮॥
પદ્મરાગ-શિલાદર્શ-પરિભાવિ-કપોલભૂઃ ।
નવવિદ્રુમ -બિમ્બશ્રી-ન્યક્કારિ-રદનચ્છદા ॥ ૯॥ or દશનચ્છદા
શુદ્ધ-વિદ્યાઙ્કુરાકાર -દ્વિજપઙ્ક્તિ-દ્વયોજ્જ્વલા ।
કર્પૂર-વીટિકામોદ-સમાકર્ષિ-દિગન્તરા ॥ ૧૦॥
નિજ-સલ્લાપ-માધુર્ય-વિનિર્ભર્ત્સિત-કચ્છપી । or નિજ-સંલાપ
મન્દસ્મિત-પ્રભાપૂર-મજ્જત્કામેશ-માનસા ॥ ૧૧॥
નોંધ: – અહીં આપણે શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામના 11 શ્લોકો લખ્યા છે, તમે સંપૂર્ણ સ્તોત્ર વાંચવા માટે નીચે આપેલા ડાઉનલોડ બટનથી નિ Lalશુલ્ક લલિતા સહસ્ત્રનામ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ પાઠ કરવાના ફાયદા | Lalitha Sahasranamam Benefits in Gujarati :

 • શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામના પાઠથી વ્યક્તિના પાત્રમાં સંમોહન શક્તિ વધે છે.
 • આ દૈવી સ્તોત્ર કોઈ વ્યક્તિને આકસ્મિક રીતે મૃત્યુ પામવાની મંજૂરી આપતું નથી અને સાધકને તેના જીવનમાં થતા અકસ્માતોથી સુરક્ષિત રાખે છે.
 • આ સ્તોત્ર એ દેવી આદિ શક્તિનું પ્રાગટ્ય છે, તેથી માતા દેવી દરરોજ તેનું પાઠ કરનારા સાધકના દુશ્મનોનો નાશ કરે છે.
 • જે મકાનમાં લલિતા સહસ્ત્રનામનો પાઠ હોય છે તે મકાનમાં ક્યારેય ચોરી થતી નથી.
 • જે વ્યક્તિ આ સ્તોત્રને સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી પઠે છે, અગ્નિ તેને ક્યારેય ઈજા પહોંચાડતું નથી.
 • જે ઘરમાં નિયમિત શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામનો પાઠ છ મહિના સુધી કરવામાં આવે છે તે ઘરમાં હંમેશા લક્ષ્મીજી રહે છે.
 • એક મહિના સુધી નિયમિત પઠન કરવાથી, દેવી સરસ્વતી વ્યક્તિની જીભ પર બેસે છે.
 • શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામના પ્રભાવથી વ્યક્તિને સુખ અને સમૃદ્ધિ મળે છે.

શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ પાઠ પદ્ધતિ | Lalita Sahasranama Path Vidhi in Sanskrit :

 • જો કે તમે આ દૈવી સ્તોત્રનું દૈનિક પાઠ કરી શકો છો, પરંતુ આ શક્ય ન બને તેવા સંજોગોમાં દક્ષિણાયણ, ઉત્તરાયણ, નવમી, ચતુર્દશી, સંક્રાંતિ અને પૂર્ણિમાએ શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જ જોઇએ. અઠવાડિયાના દરેક શુક્રવારે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી લાભ થાય છે.
 • સૌ પ્રથમ, સ્નાન કરો અને સફેદ અથવા લાલ કપડાં પહેરો અને પદ્મસન પર એક શિષ્ય પર બેસો.
 • લાકડાની ચોકી પર લાલ કાપડ મૂકીને દેવી લલિતાની મૂર્તિ અથવા ફોટોગ્રાફ સ્થાપિત કરો.
 • હવે દેવીની વિનંતી કરો અને તેમને તેમની મુદ્રાઓ લેવા માટે દો.
 • બેઠક મેળવવામાં પછી, દેવી એક સ્નાન અને કપડાં ઓફર કરે છે.
 • તે પછી, ધૂપ, દીપ, સુગંધ, ફૂલ અને નૈવેદ્ય વગેરે દેવીને અર્પણ કરો.
 • શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી વાંચો.
 • પાઠ પૂર્ણ થયા પછી, દેવી લલિતાની આરતી કરો અને આશીર્વાદ લો.

શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ વિશેષ ઉપાય: આ સ્તોત્રનો પાઠ કરતી વખતે શુદ્ધ પાણીથી ભરેલું વાસણ તમારી સામે રાખો અને પાઠ પૂરો થયા પછી, તે પાણીને ઘરની ઉપર અને જાતે છાંટવી. આ ઉપયોગ દ્વારા, ઘરમાંથી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થાય છે અને સકારાત્મક energyર્જાનો સંચાર થાય છે.
શ્રી લલિતા સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રા ગુજરાતી પીડીએફ અને સહસ્રનામ ફાલુશ્રુતિ પીડીએફ નિશુલ્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે, નીચે આપેલ ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરો.

You can download Lalitha Sahasranamam Gujarati PDF and Lalitha Sahasranamam Stotram in Gujarati PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment