Gayatri Chalisa in English

Dear readers, here we are offering Gayatri Chalisa in English PDF to all of you. Gayatri Chalisa is one of the best holy scripture which is dedicated to Goddess Gayatri. He who meditates upon the form of Gayatri devotionally, as holding a book, a flower, the holy vessel, and a rosary and having white complexation and wide eyes experiences bliss and is relieved of unhappiness and evil intellect.
You have created the life force of the whole creation and you protect, nourish, destroy and save. If you also want to seek the blessings of Goddess Gayatri then you should also recite the Gayatri Chalisa at your home. so that you and your family can be bestowed by the goddess.

Gayatri Chalisa in English PDF

||Doha||

!! Hreem shreem kleem megha prabha jevan jyoti prachand,

Shanti kranti, jagruti, pragati, rachana, shakti akhand,

Jagat janni mandal, karni gayatri sukhdham, .

Pranvom savitri swadha, swaha puran kam. !!

||Chopayi||

!! Aum bhur bhuvah swah yut janni,

gayatri nitt kalimal dehani,

Akshar chaubis param punita,

inmen base shastra shruti geeta.!!

!! Shashwat satoguni satrupa,

satya sanatan sudha anupa.

Hansarodha sitamber dhari,

swarn kanti shuchi gagan bihari. !!

!! Pustak pushp kamandalu mala, shubh,

varn tanu nain vishala,

Dheyan dharat pulkit hit koi,

sukh upjat dukh durmati khoi !!

!! Kamdhenu tum sur taru chhaya,

nirakar ki adbhut maya.

Tumhari sharan gahe jo ko,

tarai sakal sankata so soi. !!

!! Saraswati lakshmi tum kali,

dipe tumhari jyoti nirali.

Tumhari mahima para na pave,

jo sharad shat mukh gunn gave. !!

!! Char ved ki maat punita,

tum brahmani gauri gita,

Maha mantra jitne jag mahi,

kou gayatri sam nahi. !!

!! Sumirat hiye mein gyan prakashe,

alas pap avidya nase.

Srishti beej jag janni bhawani,

kal ratari varada kalyani. !!

!! Brahma vishnu rudr sur jaite,

tum so pave surta tete,

Tum bhagatan ke bhagat tumhare,

janihi putr te pyare. !!

!! Mahima aprampar tumhari,

jai jai tripda bhaehari.

Purit sakal gyan vigyana,

tum sam adhik na jag mein ana.!!

!! Tumahin jaan kachhu rahe na shesha,

tumahin paye kachu rahe na kalesa,

Janant tumahi tumahi vahe jayi,

paras paris kudhatu suhai. !!

!! Tumhari shakti dipe sab thai,

mata tum sab thor samai,

Greh nakshatra bhramand ghanere,

sub gativan tumhare prere. !!

!! Sakal shrishti praan vidhata,

palak poshak nashak trata,

Mateshwari deya vart dhari,

tum san tare pataki bhari. !!

!! Japar kripa tumhari ho,

tapar kripa kare sab koi.

Mand buddhi te buddhi bal pave,

rogi rog rahit ho jave !!

!! Daridra mite kate sub pira,

nashe dukh hare bhav bhira,

Greh kalesh chitt chinta bhari,

nase gayatri bhay hari. !!

!! Santati heen susantati pave,

sukh sampati yut mod manave,

Bhoot pishach sabe bhay khave

yam ke doot nikat nahi aave !!.

!! Jo sadhav sumire chit, laai,

akshayat suhag sada sukhdai.

Ghar var sukh prad lahe kumari,

vidhava rahay satya vrata dhari. !!

!! Jayati jayati jagadamb bhavani,

tum sam aur deyalu na daani,

Jo satguru so diksha pave,

so sadhan ko safal banave !!

.

!! Sumiran kare suruchi badbhagi,

lahe manorath grehi viragi.

Asht sidhi nav nidhi ki data,

saba samarath gayatri mata. !!

!! Rishi munni yati tapasvi jogi,

so so mann vanchhit phal pave,

Bal buddhi vidya sheel swbhau,

dhan vaibhav yash tej uchhau.!!

!! Sakal badhe upje sukh nana,

jo yah path kare dhari dheyana. !!

|| Doha ||

!! Yaha chalisa bhagati yut,

path kare jo koi,

Tapar kripa parsanata,

gayatri ki hoe. !!

Gayatri Aarti Lyrics in Hindi

जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता

सत् मारग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता

जयति जय गायत्री माता

आदि शक्ति तुम अलख निरञ्जन जग पालन कर्त्री

दुःख, शोक, भय, क्लेश, कलह दारिद्रय दैन्य हर्त्री

जयति जय गायत्री माता

ब्रहृ रुपिणी, प्रणत पालिनी, जगतधातृ अम्बे

भवभयहारी, जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे

जयति जय गायत्री माता

भयहारिणि भवतारिणि अनघे, अज आनन्द राशी

अविकारी, अघहरी, अविचलित, अमले अविनाशी

जयति जय गायत्री माता

कामधेनु सत् चित् आनन्दा, जय गंगा गीता

सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता

जयति जय गायत्री माता

ऋग्, यजु, साम, अथर्व, प्रणयिनी, प्रणव महामहिमे

कुण्डलिनी सहस्त्रार सुषुम्ना, शोभा गुण गरिमे

जयति जय गायत्री माता

स्वाहा, स्वधा, शची, ब्रहाणी, राधा, रुद्राणी

जय सतरुपा, वाणी, विघा, कमला, कल्याणी

जयति जय गायत्री माता

जननी हम है, दीन हीन, दुःख दरिद्र के घेरे

यदपि कुटिल, कपटी कपूत, तऊ बालक है तेरे

जयति जय गायत्री माता

स्नेहसनी करुणामयि माता, चरण शरण दीजै

बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे, दया दृष्टि कीजै

जयति जय गायत्री माता

काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव, द्वेष हरिये

शुद्ध बुद्धि, निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिये

जयति जय गायत्री माता

तुम समर्थ सब भाँति तारिणी, तुष्टि, पुष्टि त्राता

सत् मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता

जयति जय गायत्री माता

जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता

सत् मारग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता

जयति जय गायत्री माता.

You can download Gayatri Chalisa in English PDF by clicking on the following download button.

0 thoughts on “Gayatri Chalisa in English”

Leave a Comment