શ્રી લક્ષ્મી પૂજા પદ્ધતિ | Diwali Laxmi Puja Vidhi

નમસ્કાર વાચકો, તમે શ્રી લક્ષ્મી પૂજન વિધિ PDF મેળવી શકો છો. દિવાળીના દિવસે શ્રી લક્ષ્મી પૂજાનું ઘણું મહત્વ છે. દેવી લક્ષ્મીની કૃપા મેળવવા માટે દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મીની પૂજા કરવી જરૂરી છે, સાથે જ તમારે દરરોજ દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી જોઈએ.
જો તમે પણ તમારા ઘરમાં શ્રી લક્ષ્મીની પૂજા કરવા માંગો છો, તો તમે અહીં આપવામાં આવેલી પૂજાની રીતનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જુદા જુદા પ્રદેશો અનુસાર શ્રી લક્ષ્મી પૂજનની પદ્ધતિ પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તેથી, તમે તમારી પરંપરાગત રીતે દિવાળીના દિવસે શ્રી લક્ષ્મી માતાની પૂજા પણ કરી શકો છો. તમે પણ સુખી જીવન માટે દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મી પૂજા અવશ્ય કરો.

લક્ષ્મી માતાનું પૂજન પદ્ધતિ | Diwali Laxmi Pujan Vidhi in Gujarati PDF

 • દિવાળી પર લક્ષ્મી પૂજન પહેલા ઘરની સફાઈ કરો અને આખા ઘરમાં વાતાવરણની શુદ્ધિ અને પવિત્રતા માટે ગંગાજળનો છંટકાવ કરો.
 • સાથે જ ઘરના પ્રવેશદ્વાર પર રંગોળી અને દીવાઓની હારમાળા બનાવો.
 • પૂજા સ્થાન પર એક પોસ્ટ મૂકો અને લાલ કપડું ફેલાવો અને તેના પર લક્ષ્મીજી અને ગણેશજીની મૂર્તિઓ મૂકો અથવા દિવાલ પર લક્ષ્મીજીનું ચિત્ર લગાવો.
 • પોસ્ટની નજીક પાણીથી ભરેલો કલશ રાખો.
 • દેવી લક્ષ્મી અને ગણેશજીની મૂર્તિઓ પર તિલક લગાવો અને દીવો પ્રગટાવીને પાણી, મોલી, ચોખા, ફળ, ગોળ, હળદર, અબીર-ગુલાલ વગેરે ચઢાવો.
 • માતા મહાલક્ષ્મીની સ્તુતિ કરો.
 • તેની સાથે દેવી સરસ્વતી, મા કાલી, ભગવાન વિષ્ણુ અને કુબેર દેવની પૂજા નિયમથી કરો.
 • મહાલક્ષ્મીની પૂજા આખા પરિવારે સાથે મળીને કરવી જોઈએ.
 • મહાલક્ષ્મીની પૂજા કર્યા પછી તિજોરી, હિસાબ-કિતાબ અને વ્યવસાયના સાધનોની પૂજા કરો.
 • પૂજા કર્યા પછી જરૂરિયાતમંદ લોકોને શ્રદ્ધા પ્રમાણે મિઠાઈ અને દક્ષિણા આપો.

दिवाली लक्ष्मी पूजन मंत्र | Diwali Laxmi Puja Mantra Hindi

श्री लक्ष्मी बीज मंत्र :
ॐ श्रींह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नम:।।
श्री लक्ष्मी महामंत्र :
ॐ श्रीं ल्कीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा।।

 • ऊं आद्यलक्ष्म्यै नम:
 • ऊं विद्यालक्ष्म्यै नम:
 • ऊं सौभाग्यलक्ष्म्यै नम:
 • ऊं अमृतलक्ष्म्यै नम:
 • ऊं कामलक्ष्म्यै नम:
 • ऊं सत्यलक्ष्म्यै नम:
 • ऊं भोगलक्ष्म्यै नम:
 • ऊं योगलक्ष्म्यै नम:

You may also like :

You can download Diwali Laxmi Puja Vidhi in Gujarati PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment